Trình chuyển đổi Tiền tệ Đô la Singapore

sang
Tỷ giá: 0.631372
Chuyển đổi từ Đô la Singapore (SGD) sang Euro (EUR)
0 SGD = 0.00 EUR
Trình chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu bình quân từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái cập nhật hàng giờ.