Trình chuyển đổi Tiền tệ Yên Nhật

sang
Tỷ giá: 0.007558
Chuyển đổi từ Yên Nhật (JPY) sang Euro (EUR)
0 JPY = 0.00 EUR
Trình chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu bình quân từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái cập nhật hàng giờ.