Trình chuyển đổi Tiền tệ đôla Hong Kong

sang
Tỷ giá: 0.108954
Chuyển đổi từ đôla Hong Kong (HKD) sang Euro (EUR)
0 HKD = 0.00 EUR
Trình chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu bình quân từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái cập nhật hàng giờ.