Trình chuyển đổi Tiền tệ Đồng yuan của Trung Quốc

sang
Tỷ giá: 0.128755
Chuyển đổi từ Đồng yuan của Trung Quốc (CNY) sang Euro (EUR)
0 CNY = 0.00 EUR
Trình chuyển đổi tiền của chúng tôi sử dụng số liệu bình quân từ Tỷ giá Hối đoái Quốc tế.
Tỷ giá hối đoái cập nhật hàng giờ.